50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


02/09/2023
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.uzeti lijektomar o remédio  
2.Učiš španjolski.Tu espanhol.  
3.Imaš li ručnik?Tens uma ?  
4.Danas imamo vremena.Hoje tempo.  
5.Jeste li često ovdje? vir aqui muitas vezes?  
6.to je vrlo ljubazno od Vasisso muito amável / simpático da sua parte  
7.Ne, apsolutno ne.Não, de modo .  
8.Tuš ne radi.O chuveiro funciona.  
9.upravo sam htio / htela otićieu estava mesmo de  
10.Je li mjesto slobodno?Este lugar livre?  
11.Koliko puta?Quantas ?  
12.ja sam na redué a minha  
13.Gdje je kabina za presvlačenje? é que estão os balneários?  
14.Srpanj, kolovoz, rujan, , agosto, setembro  
15.on ulazi u sobu entra no quarto