50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


05/27/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.za Uskrsde  
2.ni ja eu  
3.Ponovite molim. rog să repetati.  
4.nemati voljea nu chef  
5.na stepenici / stubištu scară.  
6.Imam pulover.Am pulover.  
7.Upaliti svijetloA lumină.  
8.Želite li to s rižom? cu orez?  
9.Zar ne?Nu-i !  
10.boli me  
11.za četrnaest dana / peste paisprezece zile  
12.moliti za oproštaja iertare  
13.Stalno me bole leđa.Am tot timpul dureri de .  
14.Govorite polako molim.Vă rog să rar.  
15.u 5 sati popodnela ora cinci