50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


12/07/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Kada smo na granici?Ne zaman olacağız?  
2.5 [pet]5 [ ]  
3.Koliko dugo ste već bolesni?Ne kadar süredir/Ne zamandır ?  
4.Tri i petnaest je.Saat üçü çeyrek .  
5.Kada počinje prikazivanje? ne zaman başlıyor?  
6.Molim Vas, dajte mi novac u malim apoenima. bana küçük banknotlar veriniz.  
7.pijem radje kavu içmeyi tercih ediyorum/ederim  
8.Gdje je baterija? nerede?  
9.Hoću kupiti novine. gazete satın almak istiyorum.  
10.Trebam pisaći stol i police.Yazı masası rafa ihtiyacım var.  
11.njemačka povijest tarihi  
12.Tamo je restoran.Orada bir restoran .  
13.dobro se osjećatikendini hissetmek  
14.nerijetkoseyrek/ender  
15.Gdje su pingvini? nerede?