50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


02/08/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Kada smo na granici?我们什么 候能到边境? 
2.5 [pet]5 [
3.Koliko dugo ste već bolesni?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Tri i petnaest je.现 在 是 三 一 刻 。 
5.Kada počinje prikazivanje?什么时候 演? 
6.Molim Vas, dajte mi novac u malim apoenima.请您给 一些零钱。 
7.pijem radje kavu我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Gdje je baterija?电池在哪 ? 
9.Hoću kupiti novine. 买份报纸。 
10.Trebam pisaći stol i police.我需要一个写字台和一 书架。 
11.njemačka povijest 历 史 
12.Tamo je restoran.那边有一家饭 。 
13.dobro se osjećati感 觉 好 
14.nerijetko并 不 见 
15.Gdje su pingvini? 鹅都在哪里?