50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


10/04/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.私達はここにいます。Ние тук.  
2.上から горе  
3.もう一年も失業中です。Вече една съм безработен.  
4.彼はベルリンの大学で学んでいるтой в Берлин  
5.彼は英語を話します。Той английски.  
6.テレビでは何をやっていますか? има по телевизията?  
7.サイはどこですか?Къде носорозите?  
8.劇場のチケットはまだありますか?Има ли още билети за ?  
9.アジアからこられたのですか?От Азия сте?  
10.高い利益で売却するпродавам печалба  
11.早朝にрано сутринта / сутрин  
12.とても大勢の人 хора  
13.今夜は映画館で何をやっていますか?Какъв филм дават тази в киното?  
14.それはありえるвъзможно  
15.列車は何時にアムステルダムに着きますか? пристига влакът в Амстердам?