50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


12/07/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.家に帰るотивам си в  
2.なんて大きいのでしょう。Колко е !  
3.一人目 / първата / първото  
4.この部屋にします。 , ще взема стаята.  
5.あなたは私達のスーツケースを準備しなくてはいけません。 да стегнеш багажа!  
6.今日はいい映画をやっています。Днес дават филм.  
7.あなたはいつ生まれましたか。Кога роден?  
8.5ページにいますние на страница 5  
9.後ろに  
10.レッカー移動が必要です。Трябва ми „ помощ”.  
11.パプリカも好きですか?И ли обичаш пипер?  
12.空港までいくらですか? струва до летището?  
13.どこかの誰か / някой си  
14.新聞を読む вестника  
15.五日目は金曜日です。Петият ден петък.