50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


06/25/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.こちらは気に入りましたか?Харесва Ви при нас?  
2.このパッケージを開けてください。Отворете този пакет / .  
3.これが私のギターです。Това моята китара.  
4.入浴するизкъпвам  
5.彼は複数の外国語を話します。Той говори няколко .  
6.市場で пазара  
7.夜 / 夜にпрез  
8.列車は遅れていますか?Влакът има ли ?  
9.寒いです。 е.  
10.口座から現金を下ろしたいのですが。Бих искал / искала да изтегля пари от си.  
11.熱がある температура  
12.ボールで遊ぶ на топка  
13.お客が来る。имам  
14.スキーリフトで上へあがりますか? ски лифта ли ще се качите?  
15.彼は今にもここに来るかもしれないтой ще бъде всеки момент