50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


12/08/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.ここでホテルの予約は出来ますか?Kan bestille et hotelværelse her?  
2.お皿があります。Jeg har tallerken.  
3.女性  
4.動くな。 stille.  
5.コペンハーゲンまで帰りの切符をお願いします。 vil gerne have en returbillet til København.  
6.私はミネラルウォーターを飲みます。Jeg drikker .  
7.下におりろ。Kom !  
8.タバコを吸ってもかまいませんか?Generer det dig, jeg ryger?  
9.1杯のコーヒーen kaffe  
10.これは問題外だ。Det kan ikke komme tale! / Det kan der ikke være tale om!  
11.私は手紙を読みます。Jeg læser brev.  
12.答えなさい。Vær så og svar.  
13.早く着きすぎる for tidlig  
14.ますます大きくなる større  
15.俳優はどうでしたか?Hvordan skuespillerne?