50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


12/02/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.あなたは待たないといけません。 täytyy odottaa.  
2.もう一度 /新しくvielä kerran /  
3.この国は失業者が多すぎます。Tässä on liian monta työtöntä.  
4.この住所までお願いします。Ajakaa minut osoitteeseen.  
5.それは私の席だと思いますが。Tämä taitaa minun paikkani.  
6.首都は大きくてうるさいです。 ovat suuria ja meluisia.  
7.地図の上で見せてください。Näyttäisittekö sen kartalta.  
8....は出発する matkaan  
9.山脈で  
10.郵便を出す postiin  
11.医者を呼びにいかせる lääkäri  
12.7対5で勝つvoittaa viisi  
13.小包の重さは? painava paketti on?  
14.五番目の月は五月です。 kuukausi on toukokuu.  
15.母 / お母さん