50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


12/09/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.私達はここにいます。Wij hier.  
2.上からvan  
3.もう一年も失業中です。 ben al een jaar werkloos.  
4.彼はベルリンの大学で学んでいるhij studeert in  
5.彼は英語を話します。Hij Engels.  
6.テレビでは何をやっていますか?Wat er op televisie?  
7.サイはどこですか?Waar zijn neushoorns?  
8.劇場のチケットはまだありますか?Zijn er nog kaartjes het theater?  
9.アジアからこられたのですか? u uit Azië?  
10.高い利益で売却するmet winst  
11.早朝にop de vroege ochtend / op de morgen  
12.とても大勢の人 veel mensen  
13.今夜は映画館で何をやっていますか? draait er vanavond in de bioscoop?  
14.それはありえる kan zijn  
15.列車は何時にアムステルダムに着きますか?Wanneer komt de trein in aan?