50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


02/07/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.国境にはいつ着きますか?Wanneer zijn we bij de ?  
2.5 [五]5 [ ]  
3.もうどのくらい病気なんですか。Hoe lang bent u ziek?  
4.今は三時十五分です。Het is kwart over .  
5.開演は何時ですか?Wanneer begint voorstelling?  
6.小額紙幣でお願いします。Kunt u mij kleine geven?  
7.私はコーヒーを飲むほうが好きだik drink koffie  
8.電池はどこですか?Waar zijn de ?  
9.新聞を買いたいです。Ik een krant kopen.  
10.机と棚が要ります。Ik heb een en een plank nodig.  
11.ドイツの歴史de Duitse  
12.あそこにレストランがあります。Daar is een .  
13.気分がいいzich voelen  
14.珍しくない zelden  
15.ペンギンはどこですか?Waar zijn de ?