50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


05/28/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.あなたは待たないといけません。U moet wachten. / U zult moeten wachten.  
2.もう一度 /新しくnogmaals / nog keer  
3.この国は失業者が多すぎます。 zijn te vele werklozen in dit land.  
4.この住所までお願いします。Kunt u me naar dit brengen?  
5.それは私の席だと思いますが。Ik denk dat dat plaats is.  
6.首都は大きくてうるさいです。De hoofdsteden zijn groot en .  
7.地図の上で見せてください。Kunt u mij dat de kaart aanwijzen?  
8....は出発するop weg  
9.山脈でin gebergte  
10.郵便を出すposten / op post doen  
11.医者を呼びにいかせるde halen  
12.7対5で勝つ 7-5 winnen  
13.小包の重さは?Hoe zwaar is pakket?  
14.五番目の月は五月です。De vijfde maand is .  
15.母 / お母さんde