50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


10/03/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.私達はここにいます。Vi her.  
2.上から  
3.もう一年も失業中です。Eg har vore i eitt år.  
4.彼はベルリンの大学で学んでいるhan studerer i  
5.彼は英語を話します。 snakkar engelsk.  
6.テレビでは何をやっていますか? er det på TV?  
7.サイはどこですか? er nashorna?  
8.劇場のチケットはまだありますか?Er det fleire billettar til teateret?  
9.アジアからこられたのですか? du frå Asia?  
10.高い利益で売却するå tene på sal  
11.早朝に på morgonen  
12.とても大勢の人særs folk  
13.今夜は映画館で何をやっていますか?Kva er det kino i kveld?  
14.それはありえるdet kan .  
15.列車は何時にアムステルダムに着きますか?Når kjem toget til ?