50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


06/25/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.美術館は木曜は開いていますか?Er museet på torsdagar?  
2.新聞を買いにキオスクに行きたいです。Eg skal til kiosken og kjøpe avis.  
3.シャワー付きの部屋をお願いします。Eg vil gjerne eit rom med dusj.  
4.これはただただすばらしい。Det er kjempebra!  
5.日本はアジアにあります。Japan ligg i .  
6.ちょうど5時klokka nøyaktig fem.  
7.やる気があるå ha lyst til  
8.彼らはロシア語を習います。 lærer russisk.  
9.そこの角を左に行ってください。Gå til ved hjørnet.  
10.おはようございます。/ こんにちは。God ! / God dag!  
11.七日目は日曜日です。 sjuande dagen er sundag.  
12.足を折るå brekke  
13.ベルリンまではどのくらいかかりますか?Kor lenge tek turen Berlin?  
14.領収書をお願いします。Kan få kvitteringa?  
15.自分の自動車を持つå eigen bil