50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


09/17/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.手紙を郵便局に持っていくå poste eit  
2.彼はボートで行きます。Han med båten.  
3.水の上でoppå  
4.ここでスキーをレンタルできますか?Går an å leige ski her?  
5.一時間後 ein time  
6.なんていう暑さでしょう! varmt det var!  
7.赤信号で止まるå stoppe for raudt  
8.38 [三十八]38 [ ]  
9.注射を打ちましょう。Eg deg ei sprøyte  
10.小銭がありません。Eg ikkje småpengar.  
11.ワイングラス vinglas  
12.どこか電話できるところはありますか? kan eg ringje?  
13.àに起こしてください。Ver å vekkje meg klokka...  
14.いつもどおりsom / som elles  
15.口座を開きたいのですが。Eg vil opne konto.