50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


12/10/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.手数料はいくらですか? mykje er gebyret?  
2.静かに眠るå roleg  
3.領収書をもらえますか。Kan få rekninga?  
4.左から右frå venstre høgre  
5.私は今日は働きません。I dag eg ikkje.  
6.車に乗る å setje seg i bilen  
7.私の見方 / 私の意見からするとetter mi  
8.動物園でI  
9.時計でどれだけおそいか見てごらん。Sjå kva klokka er!  
10.益々少なくなるmindre mindre  
11.ロンドンは首都です。 er ein hovudstad.  
12.一番近いガソリンスタンドはどこですか?Kor er bensinstasjon?  
13.45 [四十五]45 [ ]  
14.春、夏、Våren, ,  
15.売り物til