50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


12/02/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.あなたは待たないといけません。 må vente.  
2.もう一度 /新しくein gong / på nytt  
3.この国は失業者が多すぎます。 i landet er det for mange arbeidslause.  
4.この住所までお願いします。Køyr meg til denne .  
5.それは私の席だと思いますが。Eg trur er min plass.  
6.首都は大きくてうるさいです。Hovudstadene er store og .  
7.地図の上で見せてください。 meg det på kartet, er du snill.  
8....は出発するå gje seg i  
9.山脈でi  
10.郵便を出す poste  
11.医者を呼びにいかせるå få tak i / lege  
12.7対5で勝つå vinne sju-fem  
13.小包の重さは?Kor tung er ?  
14.五番目の月は五月です。Den femte er mai.  
15.母 / お母さん