50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


10/02/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.私達はここにいます。Vi her.  
2.上から  
3.もう一年も失業中です。Jeg har vært i ett år.  
4.彼はベルリンの大学で学んでいるHan studerer i .  
5.彼は英語を話します。 snakker engelsk.  
6.テレビでは何をやっていますか? er det på TV?  
7.サイはどこですか? er neshornene?  
8.劇場のチケットはまだありますか?Er det igjen til teateret?  
9.アジアからこられたのですか? du fra Asia?  
10.高い利益で売却するå selge med  
11.早朝に på morgenen  
12.とても大勢の人svært mennesker  
13.今夜は映画館で何をやっていますか?Hva er det kino i kveld?  
14.それはありえるDet kan .  
15.列車は何時にアムステルダムに着きますか?Når ankommer toget i ?