50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


05/27/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.国境にはいつ着きますか?Når er vi fremme grensen?  
2.5 [五]5 [ ]  
3.もうどのくらい病気なんですか。Hvor lenge har du vært ?  
4.今は三時十五分です。Klokken er kvart tre.  
5.開演は何時ですか?Når forestillingen?  
6.小額紙幣でお願いします。Kan jeg få det i små ?  
7.私はコーヒーを飲むほうが好きだJeg foretrekker .  
8.電池はどこですか?Hvor er et ?  
9.新聞を買いたいです。Jeg skal kjøpe ei .  
10.机と棚が要ります。Jeg trenger skrivebord og en hylle.  
11.ドイツの歴史Tysklands  
12.あそこにレストランがあります。 er det en restaurant.  
13.気分がいい føle seg vel  
14.珍しくないikke så  
15.ペンギンはどこですか? er pingvinene?