50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


06/29/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.あなたの母国語は何ですか?Hva er ditt?  
2.楽にしてください!Slå ned!  
3.かなり多くganske  
4.そこにソファーと肘掛け椅子があります。Der det en sofa og en lenestol.  
5.警察を呼んでください。Ring .  
6.少しのお金noe  
7.七番目の月は七月です。Den syvende måneden er .  
8.目玉焼きを二つください。Jeg skal to speilegg, takk.  
9.残念ながら、明日は都合が悪いです。Beklager, jeg kan i morgen.  
10.赤ちゃんはミルクが好きです。 liker melk.  
11.チケットを予約できますか?Kan reservere billetter?  
12.豚肉は好きですか? du svin?  
13.彼は時間がありません。 har ikke tid.  
14.太さ3メートルtre tykk  
15.切符は一枚いくらですか?Hva koster ?