50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


01/28/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.果物と野菜を買いたいです。 vill köpa frukt och grönsaker.  
2.地下鉄の終電は何時ですか? går sista tunnelbanetåget?  
3.荷物を持ってください。Var vänlig och mitt bagage.  
4.中心部へのバスはどれですか? buss åker till centrum?  
5.何かいいものnågot  
6.ひどい事故 svår olycka  
7.一週間ずっと hela veckan  
8.グラスから飲むdricka ur glas  
9.三人目den / det  
10.イタリア語を話すガイドさんがいいです。Jag skulle ha en guide, som talar italienska.  
11.上と下upp och  
12.午後に  
13.スポーツ店を探しています。Vi letar en sportaffär.  
14.こちらが生徒です。Det där är .  
15.私は空腹ではないjag inte hungrig