50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


07/03/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.あなたは待たないといけません。Ni vänta.  
2.もう一度 /新しくen gång till / nytt  
3.この国は失業者が多すぎます。I det här landet finns det för många arbetslösa.  
4.この住所までお願いします。Kör mig till den adressen.  
5.それは私の席だと思いますが。Jag tror, att det här är plats.  
6.首都は大きくてうるさいです。Huvudstäderna är stora bullriga.  
7.地図の上で見せてください。Kan ni visa det på kartan, tack.  
8....は出発するge iväg  
9.山脈でi  
10.郵便を出す / lämna till posten  
11.医者を呼びにいかせるkalla på doktorn /  
12.7対5で勝つvinna med sju mot  
13.小包の重さは?Hur tungt paketet?  
14.五番目の月は五月です。Den femte är maj.  
15.母 / お母さん