50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


12/08/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Hoe hoog zijn de kosten?What the fees?  
2.rustig slapento sleep  
3.Mag ik de rekening? I have the check?  
4.van links naar rechts left to right  
5.Vandaag werk ik niet. not working today.  
6.in de auto gaan zittento get into the  
7.naar mijn mening my opinion  
8.In de dierentuin the zoo  
9.Kijk op de klok hoe laat het is!See what time it by your watch!  
10.steeds minderless less  
11.Londen is een hoofdstad.London is a city.  
12.Waar is het volgende tankstation?Where is the next gas ?  
13.45 [vijfenveertig]45 [ ]  
14.Lente, zomer,Spring, ,  
15.te koopfor sale / be sold