50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


01/27/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.naar huis gaan  
2.Wat is hij groot!Hogy nagy!  
3.de / het eerste első  
4.Goed, ik neem de kamer.Jó, kiveszem a .  
5.Je moet onze koffer inpakken! kell pakolnod a bőröndünket!  
6.Vandaag draait er een goede film.Ma egy film lesz.  
7.Wanneer bent u geboren?Mikor ?  
8.wij zijn op pagina vijf / wij zijn op bladzijde vijfaz 5. vagyunk  
9.naar achteren  
10.Ik heb een takeldienst nodig. van egy vontatóra.  
11.Eet je ook graag paprika? szívesen paprikát is?  
12.Hoeveel kost het naar de luchthaven? kerül a repülőtérig?  
13.iemand / de een of ander / wie dan ook  
14.de krant lezen olvas  
15.De vijfde dag is vrijdag. ötödik nap a péntek.