50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


12/10/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Wij zijn hier.私達はここにい す。 
2.van boven から 
3.Ik ben al een jaar werkloos.もう一年も失 中です。 
4.hij studeert in Berlijn ベルリンの大学で学んでいる 
5.Hij spreekt Engels. は英語を話します。 
6.Wat is er op televisie?テレビでは何をやっていま か? 
7.Waar zijn de neushoorns?サイは こですか? 
8.Zijn er nog kaartjes voor het theater?劇場のチケットはま ありますか? 
9.Komt u uit Azië? アからこられたのですか? 
10.met winst verkopen い利益で売却する 
11.op de vroege ochtend / op de vroege morgen 朝に 
12.heel veel mensenとても大勢の  
13.Wat draait er vanavond in de bioscoop?今夜は映画館 何をやっていますか? 
14.dat kan zijn はありえる 
15.Wanneer komt de trein in Amsterdam aan?列車は何時にアムステル ムに着きますか?