50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


01/31/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Ik wil groenten en fruit kopen.果物 野菜を買いたいです。 
2.Wanneer gaat de laatste metro?地下鉄の 電は何時ですか? 
3.Wilt u mijn bagage aannemen?荷物を ってください。 
4.Welke bus rijdt er naar het centrum?中心部への スはどれですか? 
5.iets goeds何かいいも  
6.een ernstig ongeluk い事故 
7.de hele week lang 間ずっと 
8.uit een glas drinken ラスから飲む 
9.de / het derde 人目 
10.Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt.イタリア語を話すガイドさ がいいです。 
11.op en neer上と  
12.'s middags午後  
13.Wij zoeken een sportwinkel. ポーツ店を探しています。 
14.Dat zijn de leerlingen.こちら 生徒です。 
15.ik heb geen honger私は空腹で ない