50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


08/09/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Hoe hoog zijn de kosten?手数料 いくらですか? 
2.rustig slapen静か 眠る 
3.Mag ik de rekening?領収書を らえますか。 
4.van links naar rechts左か 右 
5.Vandaag werk ik niet.私は今 は働きません。 
6.in de auto gaan zitten車に乗   
7.naar mijn mening私の見方 /  の意見からすると 
8.In de dierentuin動物園  
9.Kijk op de klok hoe laat het is!時計でどれだけおそいか見て らん。 
10.steeds minder益々 なくなる 
11.Londen is een hoofdstad.ロンド は首都です。 
12.Waar is het volgende tankstation?一番近 ガソリンスタンドはどこですか? 
13.45 [vijfenveertig]45 [四 五] 
14.Lente, zomer, 夏、 
15.te koop り物