50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


01/31/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Hoe hoog zijn de kosten?Hur är avgifterna?  
2.rustig slapensova  
3.Mag ik de rekening?Kan jag få betala? / Kan jag få ?  
4.van links naar rechts vänster till höger  
5.Vandaag werk ik niet.Idag arbetar inte.  
6.in de auto gaan zittensätta sig i bilen / kliva i  
7.naar mijn mening min åsikt / uppfattning  
8.In de dierentuin  
9.Kijk op de klok hoe laat het is!Titta på klockan, hur mycket är!  
10.steeds minder mindre  
11.Londen is een hoofdstad. är en huvudstad.  
12.Waar is het volgende tankstation?Var är närmaste ?  
13.45 [vijfenveertig]45 [ ]  
14.Lente, zomer,Våren, ,  
15.te kooptill