50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


10/01/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Wanneer zijn we bij de grens?我们什么 候能到边境? 
2.5 [vijf]5 [
3.Hoe lang bent u al ziek?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Het is kwart over drie.现 在 是 三 一 刻 。 
5.Wanneer begint de voorstelling?什么时候 演? 
6.Kunt u mij kleine biljetten geven?请您给 一些零钱。 
7.ik drink liever koffie我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Waar zijn de batterijen?电池在哪 ? 
9.Ik wil een krant kopen. 买份报纸。 
10.Ik heb een bureau en een plank nodig.我需要一个写字台和一 书架。 
11.de Duitse geschiedenis 历 史 
12.Daar is een restaurant.那边有一家饭 。 
13.zich goed voelen感 觉 好 
14.niet zelden并 不 见 
15.Waar zijn de pinguïns? 鹅都在哪里?