50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


08/14/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Kun je een duikuitrusting huren?能租用潜水器
2.Londen ligt in Groot Brittannië.伦敦位于大不列 。 
3.Eerst het hoofd.首先是头 。 
4.Jullie leren Italiaans. 们学习意大利语。 
5.Hebt u nog iets nodig?您 还 有 什 么 愿 望 吗 ? / 还 想 要 什 么 吗 ? 
6.Wilt u dat met aardappelen?您的菜要配土 吗? 
7.Heeft u een jerrycan?您有 用油箱吗? 
8.hij wil niet luisteren 不 愿 意 听 
9.de juiste weg naar去 ... 的 正 道 路 
10.zijn schoenen poetsen  
11.U kunt mij ook met uw auto volgen.您也可以跟着我 。 
12.dichtbij紧 靠 / 就 在 附 近 
13.U rijdt gewoon tot het eindstation. 直坐到终点站。 
14.Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs?下一 开往巴黎的火车什么时候开? 
15.Ik eet graag tomaten.我喜 吃西红柿。