50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


05/22/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Wat is uw moedertaal? 母语是什么? 
2.Maak het uzelf gemakkelijk! 您自便! 
3.tamelijk veel / nogal veel 当 多 
4.Daar is een sofa en een fauteuil.那里是沙发 扶手椅。 
5.Bel de politie!您叫警察
6.een beetje geld / wat geld 些 钱 
7.De zevende maand is juli.第七个月份 七月 
8.Ik wil graag twee spiegeleieren. 想 要 两 个 荷 包 蛋 。 
9.Het spijt me, maar morgen lukt me niet.很抱 , 我明天不行。 
10.De baby houdt van melk.这个婴儿 欢喝牛奶。 
11.Kan men ook kaartjes reserveren?能预定 影票吗? 
12.Houd je van varkensvlees?你喜欢吃 肉吗? 
13.Hij heeft geen tijd.他没有 间。 
14.drie meter dik 米 厚 
15.Hoeveel kost een kaartje?一张车 多少钱?