50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


05/27/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.Uw papieren, alstublieft.请出 您的证件! 
2.De film was interessant.电影 有趣 / 有意思。 
3.Ik wil graag een kaartje naar Madrid. 要一张到马德里的票。 
4.Morgen is het maandag.明天是星期 。 
5.Een tafel voor ... personen graag.请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.de politie bellen 警 察 
7.Kamer te huur有 房 屋 出  
8.in het begin / aan het begin在 开  
9.8 [acht]8 [
10.gisteravond昨 天 晚  
11.moe zijn 倦 
12.Laat me met rust!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.Zullen we naar de bergen gaan?我们要去山里
14.Ik eet graag maïs.我喜欢 玉米。 
15.zeven, acht, negen , 八, 九