50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Beginner:


05/27/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Ga naar toets:

0/15

Klik op een woord!
1.de hele stad  
2.Dat park vind ik mooi. 喜欢那个公园。 
3.men moet werken 必 须 工 作 
4.Waar kan je postzegels kopen?在哪里可 买到邮票? 
5.Ik wil een boek kopen.我想买一本 。 
6.vanmiddag 天 下 午 
7.ik vraag me af waarom我 扪 自 问 为 什 么 
8.een kwartaal 个 季 度 
9.Zullen we naar een winkelcentrum gaan?我们 百货商店吗? 
10.Ik laat het u zien.我跳给 看。 
11.ik heb het warm 得 好 热 
12.Ik wil graag iets goedkopers.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Zie je dat dorp daar?你看 那里的村庄了吗? 
14.Juist! / Inderdaad!对 ! / 错 ! 
15.Er is een ongeluk gebeurd.发生了一起 通事故。