50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/14/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byenцелият  
2.Eg likar den parken der.Паркът ей ми харесва.  
3.ein må arbeideчовек да работи  
4.Kor kan eg kjøpe frimerke?Къде може да се пощенски марки?  
5.Eg skal kjøpe ei bok. да купя една книга.  
6.i ettermiddagднес  
7.eg lurer på kviforпитам защо  
8.eit kvartalтри / тримесечие  
9.Skal vi gå på butikken? отидем ли в магазина?  
10.Eg skal vise deg.Ще Ви .  
11.eg er varmтопло ми е / горещо ми  
12.Eg vil gjerne ha noko billegare. желал нещо по-евтино.  
13.Ser du landsbyen der borte?Виждаш ли там?  
14.Rett! / Det stemmer! ! / Това е вярно!  
15.Det har skjedd ei ulukke.Случи се .