50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/03/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Går det an å leige dukkarutstyr?Kan leje dykkerudstyr?  
2.London ligg i Storbritannia.London i Storbritannien.  
3.Hovudet fyrst. hovedet.  
4.De lærer italiensk.I italiensk.  
5.Var det noko meir?Har De / du andre ?  
6.Vil du ha poteter til?Vil du kartofler til?  
7.Har du ei bensinkanne?Har du en ?  
8.han vil ikkje høyre vil ikke høre  
9.rett veg tilden rigtige vej  
10.å pusse skornepudse  
11.Du kan berre køyre etter meg. kan også bare køre efter mig.  
12.rett vedtæt på / lige i af  
13.Berre køyr til endestasjonen.Du skal køre til endestationen.  
14.Når går neste tog til Paris?Hvornår går det næste til Paris?  
15.Eg likar tomatar.Jeg kan godt lide .