50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/24/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?Hvor høje gebyrerne?  
2.å sove rolegsove  
3.Kan eg få rekninga? få regningen?  
4.frå venstre mot høgrefra venstre højre  
5.I dag arbeider eg ikkje.I dag arbejder jeg .  
6.å setje seg inn i bilensætte sig ind i bilen / stige i bilen  
7.etter mi meiningjeg / efter min mening  
8.I dyrehagenI have  
9.Sjå etter kva klokka er!Se engang hvor det er!  
10.mindre og mindre mindre  
11.London er ein hovudstad.London er en .  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Hvor er nærmeste tankstation?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,forår, ,  
15.til salstil