50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/27/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her.Wir hier.  
2.ovanfrå oben  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år.Ich bin schon ein arbeitslos.  
4.han studerer i Berliner studiert in  
5.Han snakkar engelsk. spricht Englisch.  
6.Kva er det på TV?Was es im Fernsehen?  
7.Kvar er nashorna?Wo sind Nashörner?  
8.Er det att fleire billettar til teateret?Gibt es noch fürs Theater?  
9.Kjem du frå Asia? Sie aus Asien?  
10.å tene på eit sal Gewinn verkaufen  
11.tidleg på morgonen frühen Morgen / frühmorgens  
12.særs mange folk viele Leute  
13.Kva er det på kino i kveld?Was gibt es heute im Kino?  
14.det kan hende.das kann  
15.Når kjem toget til Amsterdam?Wann kommt der Zug Amsterdam an?