50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/30/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?Wie hoch sind Gebühren?  
2.å sove roleg schlafen  
3.Kan eg få rekninga?Darf ich die Rechnung ?  
4.frå venstre mot høgrevon links rechts  
5.I dag arbeider eg ikkje.Heute ich nicht.  
6.å setje seg inn i bilensich in den Wagen setzen / Auto steigen  
7.etter mi meining Ansicht / Meinung nach  
8.I dyrehagenIm  
9.Sjå etter kva klokka er!Sieh mal auf die Uhr, wie spät ist!  
10.mindre og mindre weniger  
11.London er ein hovudstad.London eine Hauptstadt.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Wo ist die nächste ?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,Der , der Sommer,  
15.til salszu