50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/23/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg få sjå papira dine? Papiere, bitte.  
2.Filmen var interessant. Film war interessant.  
3.Ein billett til Madrid, takk.Ich möchte Fahrkarte nach Madrid.  
4.I morgon er det måndag. ist Montag.  
5.Eg vil gjerne ha eit bord til ... personar.Bitte einen Tisch für ... .  
6.å ringje til politietdie Polizei  
7.Rom til leigeZimmer zu  
8.i startenam  
9.8 [åtte]8 [ ]  
10.i går kveld Abend  
11.å vere trøyttmüde  
12.La meg vere i fred! mich in Ruhe / Frieden!  
13.Skal vi dra til fjells?Wollen wir in die fahren?  
14.Eg likar mais.Ich esse Mais.  
15.sju, åtte, nisieben, acht,