50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/10/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.utan tvil / tvillaustohne Zweifel / zweifellos  
2.13 [tretten]13 [ ]  
3.Når sluttar omvisinga?Wann die Führung?  
4.31 [trettiein]31 [ ]  
5.Kor er toalettet?Wo ist WC / die Toilette?  
6.Vi leitar etter eit apotek. suchen eine Apotheke.  
7.framover vorn  
8.Eg treng eit dobbeltrom.Ich ein Doppelzimmer.  
9.å gjere reint / sauber machen  
10.Filmen er heilt ny. Film ist ganz neu.  
11.han kjem truleg ikkje i dag kommt er heute nicht  
12.12 [tolv]12 [ ]  
13.Dekka er svarte.Die Reifen schwarz.  
14.Kjellaren er nede. ist der Keller.  
15.Eg synest det er stygt. finde das hässlich.