50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/04/2023
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg leige ein båt her? Can one a boat here?  
2.Uttalen din er veldig god.Your pronunciation is good.  
3.litt tålmoda patience  
4.Du kan ta trikken òg.You can also take the .  
5.Januar, februar, marsJanuary, February, ,  
6.Du treng ein stor koffert.You need a big !  
7.å ha undervisingto be school  
8.Kvar er slottet?Where the castle?  
9.Eg likar den hagen der.I like garden.  
10.Eg kjem straks!I''m just !  
11.Eg treng eit (by)kart.I need a city .  
12.Ikkje gløym passet! forget your passport!  
13.Eg vil gjerne leige ein bil.I like to rent a car.  
14.Dokteren kjem snart.The doctor is on his .  
15.Er vatnet varmt?Is the water ?