50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


11/26/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her. are here.  
2.ovanfrå above  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år.I have been unemployed for a year.  
4.han studerer i Berlinhe at college in Berlin  
5.Han snakkar engelsk. speaks English.  
6.Kva er det på TV?What is on ?  
7.Kvar er nashorna? are the rhinos?  
8.Er det att fleire billettar til teateret?Are tickets for the / theater (am.) still available?  
9.Kjem du frå Asia? you come from Asia?  
10.å tene på eit salto sell at a  
11.tidleg på morgonenearly the morning  
12.særs mange folka great many  
13.Kva er det på kino i kveld?What''s at the cinema / movies (am.) this evening?  
14.det kan hende. may be / that''s possible  
15.Når kjem toget til Amsterdam?When does the arrive in Amsterdam?