50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/04/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Når er vi framme ved grensa?When will get to the border?  
2.5 [fem]5 [ ]  
3.Kor lenge har du vore sjuk?How long have been sick / ill?  
4.Ho er kvart over tre.It''s a quarter three.  
5.Når begynner framsyninga?When the show begin?  
6.Kan eg få det i små setlar?Could you give me small notes / bills (am.)?  
7.eg vil helst ha kaffiI coffee  
8.Kor er batteriet?Where I find a battery?  
9.Eg skal kjøpe ei avis.I to buy a newspaper.  
10.Eg treng eit skrivebord og ei hylle.I need a desk and a .  
11.tysk historie history of Germany  
12.Der er det ein restaurant.There is a restaurant over .  
13.å ha det brato be  
14.ikkje så sjeldanpretty  
15.Kor er pingvinane? are the penguins?