50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/02/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Går det an å leige dukkarutstyr?Can rent diving equipment?  
2.London ligg i Storbritannia.London is in Britain.  
3.Hovudet fyrst. the head.  
4.De lærer italiensk.You learn Italian.  
5.Var det noko meir?Would you like else?  
6.Vil du ha poteter til?Would like that with potatoes?  
7.Har du ei bensinkanne?Do you a petrol can / jerry can / gas can (am.)?  
8.han vil ikkje høyrehe won''t  
9.rett veg tilthe way to  
10.å pusse skorneto one''s shoes  
11.Du kan berre køyre etter meg.You can also follow me with your .  
12.rett ved to  
13.Berre køyr til endestasjonen.Simply get out at last stop.  
14.Når går neste tog til Paris? is the next train to Paris?  
15.Eg likar tomatar.I like to tomatoes.