50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/31/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?What the fees?  
2.å sove rolegto sleep  
3.Kan eg få rekninga? I have the check?  
4.frå venstre mot høgre left to right  
5.I dag arbeider eg ikkje. not working today.  
6.å setje seg inn i bilento get into the  
7.etter mi meining my opinion  
8.I dyrehagen the zoo  
9.Sjå etter kva klokka er!See what time it by your watch!  
10.mindre og mindreless less  
11.London er ein hovudstad.London is a city.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Where is the next gas ?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,Spring, ,  
15.til salsfor sale / be sold