50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/06/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg få sjå papira dine?Your , please.  
2.Filmen var interessant. film was interesting.  
3.Ein billett til Madrid, takk.I''d like a ticket Madrid.  
4.I morgon er det måndag.Tomorrow Monday.  
5.Eg vil gjerne ha eit bord til ... personar.A table ..., please.  
6.å ringje til politietto call for police  
7.Rom til leigerooms to / rooms for rent (am.)  
8.i startenat the  
9.8 [åtte]8 [ ]  
10.i går kveldlast  
11.å vere trøyttto tired  
12.La meg vere i fred!Leave alone!  
13.Skal vi dra til fjells?Shall we go to the ?  
14.Eg likar mais.I like to (sweet) corn.  
15.sju, åtte, ni , eight, nine