50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/29/2023
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byenthe town  
2.Eg likar den parken der.I like park.  
3.ein må arbeideone work  
4.Kor kan eg kjøpe frimerke?Where can buy stamps?  
5.Eg skal kjøpe ei bok.I want to a book.  
6.i ettermiddag afternoon  
7.eg lurer på kviforI wonder  
8.eit kvartalthree / a quarter of a year  
9.Skal vi gå på butikken?Shall we go to the department ?  
10.Eg skal vise deg. show you.  
11.eg er varmto feel  
12.Eg vil gjerne ha noko billegare.I would like cheaper.  
13.Ser du landsbyen der borte?Do see the village there?  
14.Rett! / Det stemmer! ! / Quite so!  
15.Det har skjedd ei ulukke.An accident occurred.