50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


08/11/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?¿De cuánto la comisión?  
2.å sove rolegDormir en  
3.Kan eg få rekninga?¿Me da factura / cuenta?  
4.frå venstre mot høgre izquierda a derecha  
5.I dag arbeider eg ikkje.Hoy trabajo.  
6.å setje seg inn i bilenMontarse en el coche / Subir al  
7.etter mi meining mi opinión  
8.I dyrehagenEn el  
9.Sjå etter kva klokka er!¡Mira qué hora es tu reloj!  
10.mindre og mindreCada menos  
11.London er ein hovudstad.Londres es capital.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?¿ está la próxima gasolinera?  
13.45 [førtifem]45 [ y cinco]  
14.Våren, sumaren,La primavera, el ,  
15.til salsEn