50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/04/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byenToda la  
2.Eg likar den parken der. parque me gusta.  
3.ein må arbeide que trabajar  
4.Kor kan eg kjøpe frimerke?¿Dónde se pueden comprar ?  
5.Eg skal kjøpe ei bok. comprar un libro.  
6.i ettermiddagEsta  
7.eg lurer på kvifor pregunto por qué  
8.eit kvartal trimestre  
9.Skal vi gå på butikken?¿Vamos a los grandes / la tienda por departamento (am.)?  
10.Eg skal vise deg.Yo le .  
11.eg er varm calor  
12.Eg vil gjerne ha noko billegare.Quiero algo barato.  
13.Ser du landsbyen der borte?¿Ves pueblo allá?  
14.Rett! / Det stemmer!¡Exacto! / ¡ es!  
15.Det har skjedd ei ulukke.Ha un accidente.