50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/25/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.utan tvil / tvillaustSin duda  
2.13 [tretten]13 [ ]  
3.Når sluttar omvisinga?¿Cuándo acaba la guiada?  
4.31 [trettiein]31 [treinta y ]  
5.Kor er toalettet?¿Dónde está el ?  
6.Vi leitar etter eit apotek. buscando una farmacia.  
7.framover adelante  
8.Eg treng eit dobbeltrom.Necesito una habitación .  
9.å gjere reint  
10.Filmen er heilt ny.La película es completamente .  
11.han kjem truleg ikkje i dagProbablemente vendrá hoy  
12.12 [tolv]12 [ ]  
13.Dekka er svarte.Los son negros.  
14.Kjellaren er nede.Abajo está sótano.  
15.Eg synest det er stygt.(Eso) me parece .